Fotoshoot.nl doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze Privacy Policy staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. We informeren u hoe we inzage geven in uw persoonlijke data en hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen.

Om goede service te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van onze overeenkomst te kunnen gebruiken. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van privacy en de wijze waarop onze medewerkers met uw persoonsgegevens dienen om te gaan. Meer informatie over dit onderwerp kunt hier lezen.

Uw recht op privacy

In ons bedrijf worden persoonlijke gegevens over u vastgelegd. Als klant hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Fotoshoot.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij maken op onze website gebruik van encryptie.

Alle personen die namens Fotoshoot.nl toegang hebben tot uw gegevens zijn direct of indirect betrokken bij uw opdracht. Uiteraard zijn alle medewerkers verplicht tot geheimhouding. Alleen met uw toestemming mogen zij informatie geven aan derden.

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van Fotoshoot.nl gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een verwerkingenregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De informatie die wij opslaan is gelijk aan alle ingevulde velden in het contact- of boekingsformulier. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Bijvoorbeeld een sollicitatie, afspraak voor een fotoshoot of het stellen van een vraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten Fotoshoot.nl verstrekt. Uw gegevens worden na het afhandelen van uw aanvraag of verzoek vernietigd.

Wij analyseren de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken om deze beter op de wensen van bezoekers te kunnen afstemmen. Informatie van een bezoek aan onze website wordt nooit gebruikt om individuele bezoekers te identificeren. Bekijk hier ons cookiebeleid.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u uw vraag sturen naar info@fotoshoot.nl

Nieuwsbrieven

Fotoshoot.nl kan op geen wijze verantwoordelijk gehouden worden voor onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de geüpload en e-mailberichten. Een nieuws ontvangt alleen als u sinds 2007 onze website heeft bezocht en een pagina heeft ingevuld met uw email-adres. Uitschrijven van onze nieuwsbrief mag ten alle tijde. U ontvangt dan ook geen nieuwsbrieven meer in de toekomst.

Veranderingen aan onze Privacy Policy

Indien onze Privacy Policy is aangepast, zullen we dit op deze pagina plaatsen.
De Privacy Policy is het laatst aangepast op 05-06-2018.

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden:
https://fotoshoot.nl/algemene-voorwaarden/ 

Fotoshoot.nl

Telefoonnummer: +31639200929
Mail: info@fotoshoot.nl
BTWnr: NL001199367B27
KvKnr: 34362582

Ons website-adres is: https://fotoshoot.nl

Amsterdam
Luttenbergweg 8
1101 EC Amsterdam

Haarlem
Rijksstraatweg 447,
2025 AN Haarlem

Vriendinnen & Love shoot 249

(large)

Vriendinnen & Love fotoshoot

LARGE
 
Fotograaf 1 uur
120 opnames, keuze uit 50 stuks
Inclusief twee A4 prints
Keuze: print of digitaal
Locatie: strand, park of studio
Keuze: 3 decors
Extra foto’s na te bestellen
 
€249